İçerik Bulutu Yazar Seçimi ve Çalışma İlkeleri Bilgi Rehberi

Bu rehber, İçerik Bulutu’nda içerik üreticisi veya editör olmak isteyen adaylarımızın ve topluluğumuzun üyesi olan değerli içerik üreticilerimizin sistem, sistemin ilkeleri, online ekosistemde bulunan şikayetler ve yorumlar hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şeffaflığımız ve samimiyetimizle merak ettiklerinize ulaşmanız için bu sayfa sürekli olarak güncellenecek ve ayrıntılarla güçlendirilecektir. Sorularınıza tam ve eksiksiz yanıtları bulabileceğinizi umuyoruz.

İçerik Bulutu İçerik Üreticisi Seçme Süreçlerimiz

İçerik Bulutu topluluğu hakkında en çok aranan, sorulan ve araştırılan konu, İçerik Bulutu’nda içerik üreticisi olmak. Biz de buradan başlayalım, tüm açıklığı ve ayrıntılarıyla nasıl içerik yazarı seçiyoruz anlatalım istedik. 

İçerik Bulutu uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük içerik üreticisi topluluğu ile birlikte çalışıyor.  Bu çalışma çok sayıda ilke çerçevesinde gerçekleşiyor. İçerik üreticileri başvurular sonrası seçme süreçlerinden geçerken bu ilkeler ve kriterler çerçevesinde değerlendiriliyor. İçerik yazarı seçme süreçlerimiz hakkında çok daha fazla ayrıntıyı verdiğimiz bu yazımızı da inceleyebilirsiniz. 

Bu değerlendirme sonrası topluluğumuza katılması uygun bulunan içerik üreticilerine bu ilkeler ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek örnek işlerinin atamalarına başlanıyor. Ama öncelikle başvurulardaki seçme kriterlerimizi açıklığa kavuşturalım. 

1- İçerik Bulutu Topluluğu Yazar Seçme Kriterleri

İçerik Bulutu Topluluk Yönetimi olarak tarafımıza gelen başvuruları nasıl değerlendirdiğimiz ile ilgili ilkelerimizi sizlere ayrıntılı olarak aktarmak istiyoruz. Böylece aslında nasıl bir topluluğun parçası olacağınızı ve sizin hangi özellikleriniz sayesinde aramızda olduğunuzu da daha net olarak fark edeceğinizi umuyoruz. 

 • Deneyim(Özgeçmiş Uyumluluğu) 
 • Profesyonel İçerik Üreticiliği Bakış Açısı
 • Başvuru Kalitesi
 • Uzmanlık Alanı
 1. Dijital İçerik Üreticiliği Deneyimi

8 yıldan fazladır sektör lideri olduğumuz, hatta sektörümüzün yaratıcısı olan lider bir platform olarak hizmet verdiğimiz alan tam olarak faydalı dijital içeriklerin üretimidir. Bundan dolayı içerik yazarı olarak bünyemize katılacak adayların yazarlık deneyimlerini değil, dijital ticari içerik üreticiliği deneyimlerini önemsiyoruz. Önemli bir edebiyat birikimi ile kitaplar üretmiş olan değerli bir yazara saygı duymak ile beraber aradığımız deneyim daha çok içerik pazarlaması ve dijital ticari içerik kapsamında talebe özel ücretli olarak içerik üretme tecrübesi olduğunu belirtmek isteriz. 

 1. Profesyonel İçerik Üreticiliği Bakış Açısı

İçerik üreticiliği faaliyetini meslek olarak gören, bu alanda bir kariyer planlayan profesyoneller ile çalışmak istiyoruz. Bu işi bir ek iş, boş vakitlerinde “harçlık” kazanmak, bir hobi olarak yapmak isteyen içerik üreticisi adaylarımızla maalesef ilgilenmiyoruz. Bize göre içerik üreticiliği tam konsantrasyon ve disiplin ile yapılması gereken, böyle yapılırsa çok verimli olan ve geleceği oldukça parlak bir meslek. 

 1. Başvuru Kalitesi

İçerik üreticisinin başvurusunda kurduğu cümleler, ne istediğini nasıl anlattığı, başvurduğu yapı hakkındaki ön araştırmasının kalitesi bizim için oldukça önemli. Bu ilkemizi en iyi anlatan “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Çok sevdiğimiz bir sözDolayısıyla başvuruların gücüne ve adayımızın hakkında bize verdiği ayrıntılara çok önem veriyor değerlendirmeleri bu gözle tamamlıyoruz.  

 1. Uzmanlık Alanı

Bazen üstteki 3 kuralın da geçerli olmadığı başvurulara topluluğumuza katılma onayı verebiliyoruz. Bu istisnayı sadece belirli uzmanlık alanlarına sahip içerik üreticisi adaylarımız için uyguluyoruz. Söz gelimi bir tıp hekimi, doktoralı bir endüstri mühendisi, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, gastronomi uzmanı gibi alanlarda markalarımızın teknik içeriklerinde görev alması gereken içerik üreticilerimizin editoryal güçlerine değil uzmanlıklarına odaklanıyoruz. 

Yukarıda kısa kısa ama anlaşılır olduğunu umduğumuz değerlendirmemiz sonrasında topluluğumuza kabul edilen içerik yazarlarımızı artık yolculuğumuza ortak ederek birlikte kazanmaya başlıyoruz. 

2- İçerik Bulutu İçerik Üreticisi Çalışma İlkeleri 

Bu başlık altında topluluğumuzda yer alan içerik üreticileri ve editörlerimizle çalışırken platform içerisinde benimsediğimiz ve özenle takip ettiğimiz ilkelerimizden verileriyle birlikte bahsedeceğiz. Bu ilkelerin sıralamasında herhangi bir önem sırası takip edilmemiştir. Hepsinin bir bütünü oluşturduğunu ve bu bütünün İçerik Bulutu yayıncılarını mutlu etmenin gerekliliği olduğuna inanıyoruz. 

a)Sürdürülebilir Kalite

b)Planlanabilir, Öngörülebilir Süreklilik

c)Onaylanmış Uzmanlık ve Yetkin Teknik Bilgi

d)Kaliteli ve Çözüm Odaklı Açık İletişim 

e)Karşılıklı Güvenirlik ve Çalışma Disiplini

 1. Sürdürülebilir Kalite

İçerik üreticilerimizin sistem içerisinde üstlenerek ürettiği her içerik, türüne, kategorisine, markasına göre kayıt altındadır. Her bir içerik üretildikten sonra markalarımıza sunulmadan önce deneyimli editörlerimiz tarafından kontrol edilir. Bu denetimlerde talebe uygunluk, Türkçe anlatım kabiliyeti, akış, özgünlük gibi konularda incelemeler yapılır. Bu incelemeler neticesinde editörümüz varsa revizyonları sistem üzerinden iletir. Onaylayacağı zaman ise her içeriğe bir performans notu verir. Bu notlar teknolojik veri sınıflandırma sistemimiz tarafından kaydedilir ve içerik üreticimizin performans sayfasındaki yapılanmasını oluşturur.

Yani her içerik üreticimizin;

 • İçerik türüne 
 • İçeriğin kategorisine 
 • İçeriğin yayıncısına 
 • Topluluk ortalamasına 

göre performans puanları takip edilir. Üreticilerin ortalama performans puanları sayesinde gerekli takımlaştırmalar yapılarak hem üretici hem de yayıncı açısından sürdürülebilir kalite sağlanmaktadır. Böylece topluluğumuzun kalite yönetimini daha titizlikle izleyebilmesi için gerekli araçlar sistem tarafından sağlanır. Ayrıca belirlenen kalite seviyesinin altında olan işler ile karşılaşılması durumunda bu durum editörlerimiz tarafından İçerik Kalite Departmanı yetkililerine raporlanır. 

 1. Planlanabilir, Öngörülebilir, Ölçeklenebilir Süreklilik

İçerik Bulutu marka, ajans ve kobiler ile çalışırken onların içerik taleplerine ve projelerine yönelik bir üretim planlaması yapar. Bu üretim planlaması 500’den fazla yayıncı, markamızın aylık periyotlarda on binlerce içeriğin üretimini kapsaması gereken bir ölçek hesaplamasıdır. Bu hesaplamalar kapsamında marka, ajans ve kobilerimize iş teslim süreleri, proje bitimi tarihleri veya periyodik teslim takvimleri iletilir. Bundan dolayı topluluğumuz içerisinde bulunan içerik üreticilerimizin de üretime vereceği, minimum da olsa desteği hesaplamak, bu taleplerin karşılanmasını planlamak durumunda kalırız. İçerik Bulutu içerik üreticilerimiz iş yapış şekilleri açısından her ne kadar freelance bir sistem ile çalışsalar da sistem içerisinde bulunan her bir yazarımızı bu planlamalara dahil ederek katkılarını bekleriz. Uzun süre (haftalarca hiç içerik üretmemek) katkı sağlamayan içerik üreticilerimizin hesapları sistem tarafından otomatik olarak askıya alınır, yani pasif hale getirilir. Bu sebeplerden dolayı zaman zaman bilgilendirmeler yaparak her içerik üreticimizin, on beş günde bir bile olsa, mutlaka üretim içerisinde aktif rol almaya davet ederiz. 

 1. Onaylanmış Uzmanlık ve Yetkin Teknik Bilgi

Bu ilkemiz GURU (Teknik İçerik Üreticisi) diye tabir ettiğimiz mesleklerde faaliyet gösteren içerik üreticilerimiz için geçerlidir. Sağlık-medikal, finans ve benzeri teknik yeterlilik ve uzmanlık gerektiren konularda normal içerik üreticilerimiz ile çalışmıyoruz. Bir hastalık ile ilgili içerik üreten kişinin hekim olması gerektiğini ve bu alanda diplomalı olarak onaylanmış kritik teknik bilgilere sahip olmasının gerekliliğini her platformda dile getiriyoruz. Bu sayede ülkemizin en büyük sağlık kuruluşlarının dijital mecralarını büyüten ve doğru, güvenilir bilgiler vermeye özen gösteren bir topluluk olmayı başardık. Normal içerik üreticilerimiz ile ilgili olmayan bu ilke kapsamında üretilen her bir içerik teknik bilgi bakımından kontrolleri yapılan ve tavizsiz olarak değerlendirilen bir yapıda ele alınmaktadır.  Teknik konular içeren ve GURU üreticiler tarafından üretilen içerikleri de alanında uzman editörlerimiz denetlemektedir. 

 1. Kaliteli ve Çözüm Odaklı Açık İletişim 

İçerik Bulutu platformu, her gün yüzlerce kişinin içerik ürettiği, para kazandığı ve bu büyük operasyonun teknolojik altyapı ve etkin topluluk iletişimi ile sorunsuz yürütüldüğü dev bir çalışma ofisidir. Bu çalışma sırasında çok sayıda revizyon, duyuru, rica, hatırlatma, bilgilendirme iletişimleri yapılır. Bu iletişimlerde bazen topluluk yöneticilerimiz, bazen editörlerimiz bazen de içerik kalite departmanımız içerik üreticilerimizle veya editörlerimiz ile sistem üzerinden birebir iletişimde bulunurlar. Bu iletişimlerin tamamı işlerimizi en iyi hale getirmek içindir. Hiçbiri kişiselleştirmeden, sadece işin daha verimli yapılmasının sağlanması için uygulanmaktadır. Topluluk Yönetimimiz ve İçerik Kalite Departmanımız tüm bu iletişimlerin dilinin nazik, emeğe saygılı, seviyeli ve çözüm odaklı olmasına özen göstermektedir. Çalışma ilkelerimiz kapsamında içerik üreticilerimiz veya editörlerimizin de iletişimin tüm süreçlerinde çözüm odaklı, nazik, seviyeli ve pozitif olmalarını bekliyoruz. 

 1. Karşılıklı Güvenirlik ve Çalışma Disiplini

İçerik Bulutu gibi online bir platform için en önemli kriterlerden biri “güven” kavramıdır. Binlerce profesyonel freelancer ile sorunsuz çalışmamız, sürdürülebilir, verimli  bir iş ilişkisinin ilk şartıdır. Başladığımız günden günümüze kadar verdiğimiz tüm sözlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirdik. Bu konuda hiçbir paydaşımıza mahcup olmamayı başardık ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Karşılıklı iş ilişkilerinde doğal olarak aynı tutum ve titizliği topluluğumuzdan da bekliyoruz. Bununla birlikte yayıncılarımıza verdiğimiz sözleri de tutmayı hep başardık. Bundan sonra da bu konuda sıkıntı yaşamayı elbette istemiyoruz. Bundan dolayı içerik taleplerinin teslimi, kritik projeler konusunda müzakere ettiğimiz, içerik üreticilerimizden aldığımız sözlerin tutulmasına, özgün içerik gibi çok kritik öneme sahip konularda güvenimizin sarsılmamasına çok dikkat ediyoruz.

Topluluğumuzda Üretmek İçin Hemen Başvur

Türkiye’nin en büyük ve en iyi freelancer topluluğunu İçerik Bulutu’nun Uzman ve GURU içerik üreticileri ile deneyimli editörleri oluşturuyor!

Son Söz;
Bu içerik ile sizlere hem içerik üreticisi alırken, hem de topluluğumuzda onlarla çalışırken nelere dikkat ettiğimizi özetlemeye çalıştık. İçerik Bulutu ve ekosistemimiz hakkında daha fazla sorunuz veya yorumunuz olması durumunda, Topluluk yöneticimiz Tuğçe Öztürk ile tugce@icerikbulutu.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.