Yayıncı revizesi editöre mi yoksa yazara mı verilir?

Yayıncı revizesi yazara verilir ve içerik, düzenlenmesi için yazara gönderilir. Yazar, revizeyi gerçekleştirdikten sonra içeriği editör onayına gönderir. Aynı yazar tarafından düzenlenen içerik, yine aynı editör tarafından kontrol edilir ve revizeler gerçekleştirilmişse içerik editör tarafından onaylanır. Yorum kısmında yayıncı revize notlarını inceleyerek içeriğin doğru bir şekilde düzenlendiğini kontrol etmeniz gerekmektedir. İçerik doğru bir şekilde düzenlendiyse onaylayabilir ya da revizeler yeterli olmadıysa reddedebilirsiniz.

Başka sorularınız var mı?Bir talep gönder