İçerik verdiğim revizelere karşın hâlâ düzenlenmediyse ve yayıncının istediği hale getirilmediyse ne yapmalıyım?

İçerikler yeterli düzeyde revize edilmediğinde ya da yayıncının istediği hale getirilmediyse içerikleri reddetmeniz gerekmektedir. İçerikler şu durumlarda reddedilmelidir:

  • Belirtilen sürede revizyonlar gerçekleştirilmediğinde,
  • İçerikler yeterli düzeyde revize edilmediğinde.

Başka sorularınız var mı?Bir talep gönder